SİGORTA

Sigortasız İşçinin İş Kazasında Ölümü

Türkiye genç bir nüfusa sahip ve iş verenler de bu genç nüfusu çok iyi faydalanarak iş gücü istihdamı sağlamaktadır.

İş gücünün bu denli genç olması pozitif olmakla beraber, ülkemizde henüz iş güvenliğinin istenilen düzeyde olmaması ve hepten kötüsü sigortasız işçi çalıştırma alışkanlığının devam etmesi ortaya pekçok sıkıntı çıkarmaktadır. Sigortasız çalışan bireylerin sağlık güvenceleri yokken bununla beraber emeklilik de hak edemezler. Bunun yanında sigortasız işçinin iş kazasında can vermesi ya da sakat kalması ise ortaya çok vahim vaziyetler çıkaracaktır.

İş yeri sahipleri SGK kurumuna birkaç yüz TL prim ödememek için bu gibi yollara sıkça başvurmaktadır. Fakat sigortasız olarak ve iş güvenliğinin olmadığı bir yerde çalışan bireyler her zaman ölümcül kazalar ile karşın karşıya kalabilir. Bu vaziyet konusunda olarak pekçok şirketin büyük sıkıntılar yaşadıklarına her gün tanık oluyoruz.

Son senelerde Türkiye’de milyonlarca Suriyeli göçmen bulunduğundan ve bu bireylerin ucuz iş gücü olarak görülmelerinden ötürü pekçok kişi bu insanları sigortasız olarak çalıştırmaktadır. Elbet yalnızca Suriyeliler değil Türk vatandaşları da sigortasız olarak çalıştırılmakta ve hem sağlık yardımlarından mahrum bırakılmakta aynı zamanda da yaşanacak bir iş kazası sonrasında oluşacak mağduriyete çözüm bulanamayacaktır.

İş Kazası Raporu

İş kazası sonrasında yaşanacak bir vefat olayıyla beraber öncelikle bir iş kaza raporu tutulacaktır. Bunun için iş kazasının meydana geldiği ilin Çalışma Müdürlüğüne bilgi verilmelidir. İş kaza raporu doğrultusunda artık hukuksal bir işlem gerçekleşebilir. Taraflar anlaşabilirse yalnızca adli bir dava açılacaktır. Şöyle ki;

İş kaza tutanağında bireyin sigortası olarak çalıştığı ve iş yerinin iş güvenliği noktasında gerekli olan tedbirleri almadığı belirlenirse o süre bireyin varislere davacı olmasa dahi iş veren temsilcisi ve iş yeri ile ilgili bir hukuki soruşturma başlatılacaktır.

Bu süreçte iş yeri sahibine ya da iş yeri yetkilisine çok ağır para cezaları verilebilir. Bunun yanında iş yerinin iş güvenliğinin sağlanamaması sonrasında iş yeri kapatılabilir. Daha da olumsuz bir tablo olarak iş yeri sahibi ve iş yeri müdürü hem para cezası alır hem de mapus cezası alabilirler. Çünkü çok tehlikeli bir işte sigortasız işçi çalıştıran kişilere savcılar aracılığıyla taksirle adam öldürme ile suç isnadı yapılabilir. Bu da uzunca bir mapus cezası manasına gelebilir.

Sigortasız işçinin iş kazası sonrasında can vermesi halinde diğer bir vaziyet da kalan kişilere verilecek tazminatlar ile alakalıdır. Burada iş yerinin her çeşitli iş güvenlik tedbirleri alındıysa ve can veren kişi emekli olarak burada çalışıyorsa o süre iş veren konusunda adli takip yapılmayabilir. Bunun yerine can veren bireyin yasal mirasçıları iş yerini dava edebilir. Anlaşma sağlanamazsa durum mahkemeye taşınır.

Hakim davacıların avukatından iş kaza tutanağını talep edileceği için, davacı avukatın anında ilk işi iş kaza tutanağı temin etmektir. İş yeri bunu yapmadıysa anında Çalışma Müdürlüğüne başvurup iş kazası raporu hazırlatması icap edecektir.

Bu işlemler sonrasında hakim hem olaya hem de görgü tanıklarına göre bir hüküm verecektir. Artık olayların seyrine ve yasal varislerin ölen bireyin yakınlık derecesine göre kalan kişilere hem parasal hem de manevi tazminat ödemeleri yapılacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı