Noterler Hafta Sonu Açık Mı Çalışıyor Mu?

yorumsuz
507 views

Noterler Hafta Sonu Açık Mı Çalışıyor Mu?

Birçok insanın genellikle boş günleri Cumartesi ve Pazar olduğundan dolayı, noter işlemlerini bu iki gün içinde yaptırmak istemektedir. Noter tarafından yapılan işlemler hukuksal olarak resmiyet kazandıran evrak niteliğindedir.

Noter Tarafından Yapılan İşlemler Nelerdir?

 • Hukuksal olarak anlaşmazlıkların önüne geçerler
 • Gayrimenkullerin satış işlemlerini onaylarlar
 • Resmi yazışmaların örneklerini verirler
 • Doküman ve belgelerin çeviri işlemlerini gerçekleştirirler
 • İhtarname gönderimi
 • İhbarname gönderimi
 • Protesto gönderimi
 • Emanet işlemleri
 • Defter onaylama
 • Vasiyetname işlemleri
 • Hazırlanmış işlemlerin mühür, imza, tarih vb işaretlerini koymak

Kimler Noter Olabilir?

Hukuk y ada benzeri üniversitelerin en az 4 yıllık fakültesinde öğrenim yapıp tamamlamış, avukatlık ve hukuk öğretmenliği yapmış, 25 yaşını bitiren, adli suçu bulunmayan kişiler noter olabilir. Noterler, hukuki kapsamda olan her türlü yasal çerçeveye muteberlik eden ve kuvvet kazandırmaya yönelik gerekli belge benzeri işlemleri hazırlayan ya da hazırlanışını tescil etmek ile görev yükümlülüğü bağdaşan resmi görevli memurlardır.

Noter Nereye Bağlıdır?

Tüm noterler Türkiye Noter Birliği üyesidir. Bu birlik 1972 yılında kurulmuştur. Noterler yapmış oldukları tüm işlemler de Harçlar Kanunu kapsamında aldıkları ücretleri tespit edilmesi, yapılanması ve düzeltilmesi ile alakalı Noter Birliğinin görev ve sorumluluğu altındadır.

Noter Çalışma Saatleri

Noterlerin çalışma saatleri, bulunduğunuz il yada ilçedeki devlet kurumlarının saatleri ile eşittir. Resmi olarak belirtmek gerekirse

Madde 51 “Günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi daire ile başlar. Noterlik dairesindeki iş kabul süresi o yerdeki resmi dairelerden en çok bir saat fazla olabilir.

Madde 52 ” Noterler tatil ve iş günlerinin tatil saatlerinde ancak vasiyetname tanzim ve tasdik veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemlerini yapabilirler.” Tatil günlerinde ve saatinde iş yapılma sebebinin mutlaka evrakta gösterilmesi ve bu işlem kaydının yevmiye defterine tatilden sonraki ilk numarasında kaydedilmesi gerekmektedir.

Genel olarak Noter Çalışma saatleri şu şekildedir;

Sabah: 08.30 – 12.30

Öğlen: 13.30 – 17.30

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 9 Mart 2017