BANKALAR

Nafakaya İcra Gelir mi?

Nafakaya İcra Gelir mi?

Nafaka, çiftlerin boşanmalarda hakimler aracılığıyla öncelikle belirlenmiş eşlerden birinin yoksunluğa düşmemesi için geliri olan eşin gelirlerinden mahkemece belirlenmiş meblağın aylık olarak öbür eşe bağlanması durumudur. Buradan da anlaşılacağı üzere boşanmadan kaynaklı nafaka yoksunluğu düşen bireyin mecburi asgari ihtiyaçlarını gidermesi için sağlanan bir yardım ödenek türüdür.

Alacaklarının tahsili dair kanun alacaklıya verdiği hakların yanında borçlunun yaşamını idare etmesi geçimini sağlaması amaçlı gelirlerinin tamamının hacz edilmesinin önüne geçmiştir. Nasıl maaşının tamamı hacze konu edilemiyor ve borçlunun geçiminin temini amaçlı kanun ile 1/4 oranında sınırlama getirildiyse Nafaka amaçlı ise düzenleme yer almaktadır.

Kanun borçlunun en az geçimini güvence altına almıştır. Nafaka ise esasen en az bir yoksunluk sınırında belirlendiği düşünüldüğünde kesinti yapılması esasen mantıksız olacaktır. Kısacası nafakaya icra konulamaz haciz işlemi uygulanamaz ve biriken nafakalar da icra konusu edilemez.

Boşandım Baba Evine İcra Gelir mi?
Şimdi eşinizden boşandınız babanızın evinde ikamet ediyorsunuz adınıza çıkan bir icra var yukarıda da açıklama edildiği üzere nafakaya icra işlemi uygulamaz fakat varsa aldığınız ya da alacağınız boşanma kaynaklı tazminatlara yeniden benzer biçimde icra konulmaz. Alacaklı borçludan alacağı taksit için her yolu deneyecektir. Yasal ikametiniz olacak olan baba evi de icra konu edilebilir fakat, hanede hacze konu olabilecek eşyaların sizlere ait olmadığı kanıtlanırsa, bir fatura benzeri ya da eşyanın ailenize ait olduğuna dair kuvvetli emareler varsa bunun haczi de mümkün olmamaktadır.

Ailesinin yanında kalan borçlu eşyaların kendisine ait olmadığını kanıtladığı müddetçe sıkıntı olmayacaktır. Elbet burada malım yok mülküm yok nafakam da kesilmez düsturuyla devam etmekte akılcı olmaz borcun ödenmesi amaçlı uzlaşmacı olun zaten sizden alacağını tahsil konusunda eli zayıf olan hukuk büroları taksitlendirme konusunda da yapıcı olacaklardır. Borç sizin eninde sonunda ödenecek çocuklarınıza miras kalacak ileride doğacak miras haklarınıza ortak olacaktır. Atalarımız boşuna dememiş derdin iyisi ölmek borcun iyisi vermek.

Özet vercek olursak, Nafakanıza icra konamaz hacz edilemez, yeniden birikmiş nafaka alacakları da icra konusu edilemez. Fakat Boşanmalardan kaynaklı manevi tazminatlar icra konusu edilebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı