BANKALAR

Avrupa Yatırım Bankası Nedir?

Avrupa Yatırım Bankası Nedir?

Avrupa Yatırım Bankası (European Investment Bank-EIB), Avrupa Birliği’nin gelecek hedeflerini gerçekleştirmek ve yapılacak yatırımlara finans sağlamak amacıyla 1958 yılında Roma Antlaşmasıyla kurulmuştur. Bankanın merkez şubesi Lüksemburg’dadır. Avrupa Birliği üyeleri aynı zamanda EİB’nin de üyelerindendir.

Avrupa Yatırım Bankası, kalkınmaya yönelik krediler verir. Özellikle de birçok üye için ortak çıkarı olan, bir ülkenin tek başına yapamayacağı büyüklükteki yatırımların finansı için ve ağırlıklı olarakta az gelişmiş ülkelere belli koşullar çerçevesinde kredi verir. Ayrıca, AB’nin kurulması sonucu ortaya çıkan modernizasyon ve farklı projelerin gerçekleşmesi içinde finans sağlamaktadır.

Avrupa Yatırım Bankası, AB yönetiminin dışında ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan finans kuruluşudur. Bankanın faaliyetleri daha önce sadece Avrupa Birliği üyeleri ile sınırlıydı. Fakat daha sonra Afrika, Karayip ve Akdeniz ülkeleri gibi çeşitli statülere bağlı ve özel anlaşmalarla kabul edilen ülkeleri de kapsamı altına almıştır.

Banka, kaynak yetersizliği ile karşılaştığında uluslararası sermaye piyasalarından borç para alabilir. Ticari bir amaç gütmediği için sadece faaliyet giderlerini karşılayacak kadar faiz uygulamaktadır. Bu sebeple bankanın faiz oranları oldukça düşük seyretmektedir.

Ayrıca verdiği kredilerin vadeleri de kısmen uzundur. Alt yapı hizmetlerinde 20 yıl vadeli kredi sağlamaklar birlikte, sanayi projelerine ise 7-12 yıllık vadeler uygulanmaktadır.

Avrupa Yatırım Bankası, verdiği kredi miktarını hiçbir zaman kendi sermayesinin %250 sini geçirmez ve desteklediği projelerin de proje maliyetinin sadece %50’sini karşılar.

Avrupa Yatırım Bankası kredi verirken, yaşanan enerji sıkıntısının giderilmesi,  geri kalmış ülkelerde yatırımları özendirmek ve daha çok ta alt yapı sorunlarının çözümüne yönelik olarak destek olmaktadır.

Türkiye’de bazı durumlarda, AB ile arasındaki ortaklık antlaşmasında bulunan ek bazı maddeler çerçevesinde Avrupa Yatırım Bankası’ndan kredi vermektedir. Verilen bu krediler Türk Hükümeti tarafından karşılanmaktadır.

Özel ve kamu kuruluşları faaliyete geçirmek istedikleri projeler için Avrupa Yatırım Bankası’ndan belli protokoller çerçevesinde kredi alabilmektedir.

Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası(European Investment Bank-EIB)’dan hayata geçirdiği bazı projeler için kredi kullanmıştır. Bu projeler, Birinci Boğaz Köprüsü(Şehitler Köprüsü), Gediz Sulama Projesi ile Afşin – Elbistan Termik Santralı ve Keban, Karakaya baraj projeleridir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı