SİGORTA

Ziraat Bankası Tarım Sigortası

Ziraat bankası tarım sigortası, çiftçilerin çeşitli doğal afetlere karşı, ürünlerini güvence altına alması için sunulmuş bir avantajdır. Ziraat bankası tarım sigortasının, üretim güvencesi için, farklı risklere karşı çeşitleri bulunmaktadır. Devlet destekli Ziraat Bankası tarım sigortasından, çiftçi kayıt sistemine kaydı bulunan tüm çiftçiler faydalanabilir.

Ziraat Bankası tarım sigortası çeşitleri

Don sigortası: Kışın, ısının yüksek derecede düşmesine bağlı olarak, tarlalarda oluşan donun, ürün tomurcuklarına zarar vermesi ve üretimin azalmasına yönelik bir güvence çeşididir.

Dolu sigortası: Doludan kaynaklanan ürün eksilmesine  ve ürünlerin zarar görmesine karşı, çiftçi kayıt sistemine kaydı bulunan tüm araziler, Ziraat Bankası tarım sigortası ile teminat altına alınmaktadır.

Hayvan hayat sigortası: Hayvan hayat sigortası ile, belirli hastalıklar dışında, herhangi bir kaza, zehirlenme ve doğal afetler nedeniyle, hayvan zaiyatının meydana gelmesi durumunda, sigortalıyı güvence altına almak için yapılan bir sigorta çeşididir.

Sera sigortası: Her türlü doğal afetin, seralardaki ürünlere zarar vermesine ve ürün kaybına yol açmasına karşı yapılmakta ve ürün eksilmesini güvence altına almaktadır.

Ziraat Bankası tarım sigortası yaptırma şartları

Ziraat bankası tarım sigortası, devletin, çiftçilerin arazilerinde oluşabilecek risklere karşı, onları güvence altına almak amacıyla sunduğu bir teminattır. Tarım sigortası yaptırabilmek için;

-Çiftçi kayıt sistemine kaydolmak mecburidir.

-Sigorta yaptırabilmek için ödenmesi gereken primin %25 oranında bir miktarın peşin verilmesi, kalanında hasat sonrası ödenmesi şartı aranmaktadır.

-Hayvancılık ve seracılık alanında faaliyet gösterenler, tarım sigortasının %25 lik kısmını peşin, kalanını da eşit  taksitlere böldürerek ödeyebilirler.

Tarımla uğraşanlara, sigorta açısından en uygun primle ürün güvencesini Ziraat Bankası sağlamaktadır. Çünkü Ziraat Bankası’nın çiftçilere sağladığı uygun primlerle sigorta ödemeleri devlet desteklidir.

Çiftçilerin, ürünlere büyük ölçüde zara verecek beklenmedik afetlerde, zarar etmesinin önlenmesi aracılığıyla Ziraat Bankası, devlet destekli tarım sigortası yapmaktadır. Ziraat Bankası, devlet aracılığı ile, çiftçileri en uygun sigorta primleri ile güvence altına almakta, olası bir hasar durumunda, belirtilen koşullara uygunluk durumunda, çiftçinin tüm zararı karşılamaktadır. Devlet destekli tarım sigortalı, TARSİM aracılığı ile yapılmaktadır. TARSİM(Tarım Sigortaları Havuzu), tarım sigortası yaptırmak isteyen çiftiçilerin gereken bilgileri alabileceği ve sigorta primlerini öğrenebileceği bir kuruluştur. Çiftçi kayıt sistemine kaydı buluna tüm üreticiler, ürününün türüne ve kalitesine göre hangi primle sigorta yaptırabileceğinin TARSİM’den öğrenebilmektedir.

Ziraat Tarım Kredisinden nasıl faydalanılır?

Herhangi bir nedenden dolayı ürünü zarar gören sigortalı, Ziraat Bankası tarım kredisi güvencesinden faydalanmak için, Ziraat sigorta müşteri hattına bildirimde bulunmalıdır. Hasar bildirimi banka tarafından TARSİM’e iletilir ve hasarı yerinde incelemek üzere TARSİM tarafından exper gönderilir. Gereken şartlara uygun olarak ürün zaiyatı gerçekleşmişse, Ziraat Bankası tarım sigortası kapsamında çiftçinin zararı karşılanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı