SİGORTA

Trafik Sigortasında Bedeni Hasar

Trafik Sigortasında Bedeni Hasar

İnsanların kullanmış oldukları motorlu taşılar ile hareket veya hareket dışı tüm durumlarda meydana gelebilecek kazalarda haklı olan tarafın haklarını korumak ve mağduriyet yaşamaması için zorunlu trafik sigortası bulunur. Bu trafik sigortasını bütün motorlu taşıtların yaptırması kanunen bir şarttır.

Söz konusu sigorta bedellerini her yıl Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve açıklanan belirli limitlere mahsuben sigorta şirketi tarafından karışlanması ile giderilir. Özelikle birçok kazada meydana gelen bedeni hasarlar sigorta şirketi tarafından belirli kıstaslara göre karşılanır.

Trafik Kazasında Meydana Gelen Bedeni Hasar?

Bütün kazaların ardından meydana gelebilecek her türlü maddi veya insanlarda meydana gelen bedeni hasar veya ölüm durumlarında izlenmesi gereken yollar vardır. Bu yolların başında ise her kazanın ardından tanzim edilen kaza tespit tutanağı gerekir.

Bu belgenin doldurulması ile birlikte ilgili sigorta şirketinden kazaya karışan araçların ruhsatlarının fotokopisi temin edilir. Bu evraklar ile kişilerin ehliyet fotokopileri ve alkol testinin sonucu da dosyada bulundurulması zorunludur.

Hastane Raporları

Trafik kazasında bedeninde hasar meydana gelen kişilerin doktordan temin edilecek hastane raporları da söz konusu dosyaya dahil edilmesi gerekir. Bununla birlikte tüm hastane tedavi giderleri ile birlikte giderler faturalandırılması gerekir.

Bu faturaların da söz konusu dosyaya dahil edilmesi gerekir. Bu dosyanın hazırlanması ile birlikte her türlü belge sigorta şirketine iletilerek meydana gelebilecek her türlü tazminat elde edilebilir.

Özellikle sigorta şirketleri tarafından insan üzerinde meydana gelebilecek her türlü ölüm veya sakatlık hali yüksek tazminat kapsamında tahsil edilebilir. Bunun için kazanın ardından yasal yollara başvurulması gerekir ve bu durum zorunludur.

Başvuru Sonrasında İzlenecek Yol

Sigorta şirketinden temin edilecek tazminat bedellerinde bir eksiklik veya noksanlık tespit edilmesi halinde zarara uğrayan her birey veya varisleri kanuni yollar ile mahkemelerde dava açma hakkına sahiptirler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı