SİGORTA

Prim Borcu Olan Esnaf Sağlıktan Nasıl Yararlanır?

Prim ödemelerini zamanında başaramayan pekçok esnafımızın sağlıktan da yararlanamadığı bilinmektedir. Prim borcu olan esnaf sağlıktan nasıl yararlanır? Cevabı..

Esnafın hem eşi hemde 18 yaşını doldurmuş çocukları da bu sağlık hizmetinden yararlanamamaktadır. Bu noktada prim borcu olan esnaf sağlıktan nasıl yararlanır suali ehemmiyet kazanmaktadır. Prim ödemelerini başaramayan esnaflarımız hem kendileri aynı zamanda aileleri sağlık yardımından yararlanamamaktadır. Bu da epeyce ehemmiyet arz eden bir hizmetin alınamaması manasına gelmektedir. Bugünkü yazımızı bu doğrultuda kaleme alıp, bilhassa de bağkur borcu olan esnafımızın yapması gerekenleri belirttik. Lütfen yazımızı okumaya devam edin.

Ülkemizde milyonlarca esnafın olduğunu kabul ettiğimizde bu bireylerin aileleri ile beraber toplumun büyük bir bölümünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama ortada çok vahim bir tablo var ki, o da pekçok esnafın yıllardır bağkur prim borçlarını ödeyemediğidir. Bağkur prim borcu olan esnaf bu olumsuz vaziyetten ötürü ne kendisi sağlıktan yararlanabiliyor ne de ailesi yararlanabiliyor. Ülkemizde maksimum primleri esnaflar ödemek durumunda kalmakta aynı zamanda bu primlerin yanında esnaflarımız çok yüksek vergiler ile de karşın karşıya kalmaktadır.

Hem vergi yükü aynı zamanda primler esnafın belini bükerken aynı zamanda kira ödeyen esnaflarımız da daha da berbat hale düşmektedir. Ülkemizde prim borcunu ödeyemeyen esnaf sayısının her geçtiğimiz gün arttığını tahmin ettiğimiz için bu yazımızı kaleme alma icabı duyduk. Bu konuda profesyonel olan Ali Tezel’in yazılarından aldığımız veriler doğrultusunda sizlere yardımcı olacağız. Biliyorsunuz ki Ali Tezel emeklilik ve sosyal güvenceler konusunda kapsamında epeyce profesyonel bir kişidir.

Esnaflar SOSYAL GÜVENLIK KURUMU olarak bağkur primi ödemek durumundadır. Bağkur primlerinin bir özelliği de biriken borçların ileriki dönemlerde kapatılabilmesidir. Bu sebeple de bir takım esnaflarımız bu ödemeleri ihmal ediyor ve bağkur primlerini daha sonra öderim mantığıyla prim ödemelerini aksatmaktadır.

Ama ihmal edilmemesi gerekli olan en mühim noktalardan biri de sağlık hizmetidir. Biliyorsunuz ki sağlık hizmetinden faydalanabilmek için herkesin bir biçimde prim ödemesi yapması lazımdır. Burada esnaflarımızın da prim ödemeleri yapmaları karşılığında fakat sağlıktan yararlanabileceklerini unutmamaları gerekiyor. Aynı sürede primlerini yatırmayan kişiler yalnızca bizzat kendilerini değil ailelerini de riske atmaktadır.

Bağkura Borcu Olan Esnaf Eşinden Yararlanabilir

Ama parasal güçlükler sebebi ile primlerini ödeyemeyen esnaflarımızın da olduğunu biliyoruz. Prim borcu olan esnaf nasıl sağlıktan yararlanır sualine yanıt vermek gerekirse; esnaflarımızın bu vaziyette bazı yollara başvurmalarını tavsiye edebiliriz. Misal esnaf prim ödeyemiyor olsa da kendi eşinin sigortasında yararlanabilir. Başka bir deyişle borçlu olan esnaf eşinden sağlık indirimi hakkı elde edebilir.

Prim borcundan ötürü eşinin de sigortasız gözükmesini istemeyen esnaflarımız en azından eşinin sağlıktan yararlanabilmesi amaçlı eşine genel sağlık sigortası yaptırabilir. Borçlu esnaf eşinin genel sağlık sigortasından yararlanamayacağına dair bir fikir olsa da yine de zamanla değişen şartlar nedeniyle gss yaptıran bireylerin prim borcu olan eşleri için de başvurmaları epeyce mühimdir.

Her esnafın hali farklıdır. Ama her halükarda her esnafın bir çözümün bulup en azından sağlıkta istifade etme hakkı elde etmesi gerekiyor. En kötü vaziyette SGK bağkur kaydı dondurulup ve vergiden düşüldükten sonra esnafın gidip GSS yatırmasıdır. Esnafımızın maddi hali kötü olduğu için kendisine çıkacak olan GSS ödeme prim miktarı epeyce düşük olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı