KOSGEB

Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır?

Devletten Hazine Arazisi Nasıl Kiralanır; Hükümet 2017 senesinde Milli Tarım Projesi benzeri, ekonomiye katkı temin edecek projelerde kullanılmak üzere, hazine arazilerini kullanım alanına açtı. Devletten hazine arazisinin kiralamak isteyen yatırımcı ve girişimcilerin, şahıslardan arazi kiralarken uyguladıkları prosedürlerden daha fazlasını uygulamaları ve Devletle mevzuat hükümlerine göre bir protokol yapmaları gerekmektedir.

MİLLİ TARIM VE HAZİNE ARAZİLERİNİN KİRALANMASI
Milli Tarım Projesi alanında 2017 senesinde havza bazlı imalat modeline geçildi. Bu kapsamda, Devlet, Türkiye’nin randımanlı topraklarının daha kapsamlı kullanılabilmesi ve çiftçinin ihtiyacına göre değil, ülkenin ihtiyacına göre ekim modeli belirlenmesinin önünü açtık. Devlet, ülkemizi bölge bölge sınıflandırdı ve hangi ilde, hangi ilçede hangi çiftçinin ne ekeceğine karar verebilecek seviyeye geldi. Tarım ve Hayvancılık amacıyla Devlete ilişkin zirai arazilerinin kiralanması için gerekli kurallar şunlardır;

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Çiftçi olmak,
 • Aile başkanı olmak,
 • En az üç yıldan beri devamlı olarak o köyde veya beldede ikamet etmek ( Fakat, 2510 sayılı İskân Kanunu ile ek ve değişikliklerine yönelik tarımsal yerleşime tabi tutulanlar da üç senelik oturma koşulu aranmaz),
 • Topraksız veya yeterli toprağı olmamak.

Bu gerekliliği taşıyan çiftçilerimiz hazine arazilerinin ekilmesi için Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine yönelik müracaatta bulunabilirler. Devletten Hazine Arazisi kiralamak isteyen çok sayıda çiftçi ya da üretici olduğunda ise aşağıda ki kriterleri taşıyan çiftçilere kiralamada öncelik verilmektedir.

 • Kendisinin ya da ailesi üyelerinin hiç toprağı olmayanlar.
 • Yeterli toprağı olmayanlar.
 • Topraksız ya da yeteri kadar toprağı olmayıp en az üç seneden beri kiracılık, ortakçılık ya da tarım işçiliği yapanlar.

Devlet arazilerinin kiraya verilmesi ile ilgili ki tebliğname uyarınca yalnızca tarım ve hayvancılık amaçlı değil, aşağıda anlatılan alanların da kiralanması söz konusudur. Bu alanlar;

 • Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli Ve Bu Bakanlığa Ilişkili Okul Ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon vb. Yerler
 • Ağaçlandırma İşlemleri
 • Yüksek Öğretim Müesseselerine Tahsisli Taşınmazlar,
 • Kültür Ve Turizm Bakanlığına Tahsisli Olup Döner Sermaye Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazlar,
 • Balıkçı Barınakları
 • Kıyı Kanunu Dahilinde Olan Yerler
 • Hazinenin Elbirliği Ya Da Paylı Mülkiyetinde Yer Alan Taşınmazlar olarak sıralanabilir.

Bu kapsamda Devlet arazilerinin kiralanmasında, kiralamak istenen arazinin sektörüne ve niteliklerine göre, tebliğname hükümlerine göre hareket edilecektir. Kiralamayı talep eden kişi, kiralık arazi şartnamesi formundan başlanmak üzere, projelendireceği her alan için gereken evrakları tanzim etmelidir. Arazi fiyatları kiralama usulünden sonra belirlenecektir.

TARIM ARAZİ KİRALAMA MÜRACAAT İŞLEMLERİ
Devletten hazine arazisi kiralamak isteyenler, arazinin yer aldığı bölgede ki Mal Müdürlüklerine ya da Defterdarlıklara müracaatta bulunmalıdırlar. Müracaat sahipleri bu kurumlardan Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu almalı ve bu formu alakalı makamlara imzalatarak, ekine nüfus kayıt evrakıyla beraber müracaatını gerçekleştirmelidir. Tarım Arazisi Müracaat Dilekçesini Buradan indirebilirsiniz.

Arazi kiralamak isteyenler, taşınmazın yer aldığı Malmüdürlüğü ya da Defterdarlıklardan temin edecekleri ” (Ek 6) eksiksiz olarak doldurup taşınmazın yer aldığı yer muhtarlığına ve Tapu Sicil Müdürlüğüne formun alakalı bölümlerini onaylatarak, yine taşınmazın yer aldığı Malmüdürlüğü ya da Defterdarlığa onaylı nüfus kayıt örneği ile beraber teslim eder. Müracaat sonrasında Milli Emlak servisince, Formun ” gerçek durum “a ilişkin kısmı doldurulur.

HANGİ ARAZİLER KİRALANIR?
Türkiye çapında Maliye Bakanlığına ilişkili bulunan Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, belirlenmiş araziler kiralanabilmektedir. Bu araziler Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesinde KİRALAMA İLANLARI adıyla yer almaktadır . Bu duyuruları inceleyerek, hangi şehirde kaç alanın kiralık olduğunu ve bedelini öğrenebilirsiniz.

DEVLET ARAZİLERİ KİRALAMA USULLERİ
Mevzuata yönelik, devlet arazi kiralarken 3 çeşitli kiralama usulünü esas almıştır. Bunları sayacak olursak, Pazarlık Usulü, Açık Teklif Usulü ve Kapalı Teklif Usulüdür. Yukarıda belirtilen hazine arazilerinin kiralanmasına ilişkili olarak duyuruları incelerseniz, hangi arazinin hangi usule yönelik kiralandığını öğrenebilirsiniz. Ek olarak daha detaylı bilgi için Bakanlık aracılığıyla derlenmiş olan pdf belgesini bulabilirsiniz.

Tarım ve Hayvancılık pazarında Devletimiz aracılığıyla verilen Geri Ödemesiz Hibe, Proje Teşviki, Faizsiz Kredi ve diğer avantajlardan yararlanabilir, bizzat işinizin sahibi olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı